فایل های دسته بندی کشاورزی و زراعت - صفحه 1

طرح توجیهی پرورش گل رز شاخه بریده 3000 متری

طرح ارزیابی فنی، مالی وتوجیهی اقتصادی پرورش گلهای شاخه بریده در گلخانه در 300 متر مربع

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی گلخانه هیدروپونیک پرورش گل رز

طرح توجیهی گلخانه صنعتی هیدروپونیک پرورش گل رز با 500 هزار شاخه در سال قابل ویرایش

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل