فایل های دسته بندی کاریابی و کارآفرینی - صفحه 1

مجموعه آموزشی گرفتن وام های ميليوني و میلیاردی همراه با بانک طرحهای توجیهی خدماتی

آموزش گرفتن وام های ميليوني و میلیاردی + 17 طرح توجیهی خدماتی (روشی عملی برای دریافت وام میلیاردی)

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل